Piešťanská 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Poskytovanie psychologických služieb
psychodiagnostika - psychodiagnostické testy rôzneho zamerania (intelekt, osobnosť a iné)
psychoterapia - individuálna a párová, hypnóza a relaxačné techniky
dopravná psychológia - vyšetrovanie psychickej spôsobilosti vodičov podľa zákona o cestnej
premávke č. 8/2009 Z.z.
- poskytovanie odborného poradenstva po odobratí VP pre alkohol (individuálne alebo
skupinové)
vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre výkon povolania - pracovníci SBS, zbrojný preukaz a iné
- pedagogickí pracovníci
poradenstvo - výber školy, výber povolania, krízové intervencie, rozvodové situácie, pre tehotné mamičky a iné
súdnoznalecká činnosť - klinická psychológia dospelých, klinická psychológia detí