Kontakty
PhDr. Michal Chovanec, Ph.D. – poverený psychológ pod supervíziou odborného zástupcu
Piešťanská č.24
915 01 Nové Mesto nad Váhom
mobil: 0950 / 339 710
e-mail: psycholognmv@gmail.com