Piešťanská 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Čo potrebujem na vyšetrenia
Vodič: platný občiansky preukaz, vodičský preukaz, okuliare, ak ich potrebujete pri čítaní
Zbrojný preukaz, SBS: platný občiansky preukaz, výpis zo zdravotnej dokumentácie stiahnuť tu
Iné vyšetrenia: zdravotný záznam, okuliare, ak ich potrebujete pri čítaní