Piešťanská 24, 915 21 Nové Mesto nad Váhom
Cenník

Dopravná psychológia

Množstvo

Cena

Individuálne psychologické vyšetrenie vodiča

osoba

60 €

Individuálne psychologické vyšetrenie inštruktora autoškoly

osoba

70 €

Vyšetrenie vodiča po odobratí VP, preskúmanie psychickej spôsobilosti
na žiadosť polície (psychologické posúdenie pri 3 priestupkoch a pod.)

osoba

90 €

Opätovné vystavenie dokladu pri strate

osoba

10 €

Poplatok za potvrdenie o rozšírení VP - do 3 mesiacov

osoba

10 €

Doplňujúce psychologické vyšetrenie vodiča pri rozšírení VP - do 6 mes.

osoba

40 €

Odborné poradenstvo pre vodičov po odobratí VP pre alkohol a iné

osoba

280 €

Psychoterapia

Množstvo

Cena

Individuálna psychoterapia

cca 50 min./os

25 €

Párová psychoterapia

cca 50 min./pár

40 €

Hypnoterapia

cca 30 min.

20 €

Nácvik relaxácie

cca 20 min.

15 €

Psychologické vyšetrenie spôsobilostí

Množstvo

Cena

Psychologické vyšetrenie SBS

osoba

50 €

Psychologické vyšetrenie pre zbrojný preukaz

osoba

70 €

Vyšetrenie pracovnej spôsobilosti

osoba

30 €/hod. za každú začatú

Psychodiagnostika

Množstvo

Cena

Psychodiagnostické vyšetrenie na vlastnú žiadosť

cca 2 hod.

30 €/hod. za každú začatú

Psychologické vyšetrenie pre sociálnu poisťovňu

 

 

     vyšetrenie intelektu

osoba

25 €

     vyšetrenie výkonu

osoba

30 €

     vyšetrenie osobnosti

osoba

30 €

Iné

Množstvo

Cena

Účasť psychológa pri výsluchu

osoba

25 €/hod. za každú začatú

Poskytnutie služieb mimo ordinačných hodín

osoba

20 €
Cenník platný od 11.1.2017
Verzia pre tlač - PDF